Voor innerlijke kracht


Bougainville de Rozentuin


Voor hoogsensitieve kinderen en hun ouders

BOUGAINVILLE DE ROZENTUIN is een praktijk voor Intuïtieve Kindtherapie, ontstaan in 2011 vanuit BOUGAINVILLE, Praktijk voor Intuïtie & Coaching.
De ROZENTUIN is gespecialiseerd in hoogsensitieve en hoogbegaafde kinderen en hun ouders.

Hoogsensitieve Kinderpraktijk

Vaak spiegelen onze kinderen delen van onze ziel en herkennen ouders van hoogsensitieve en hoogbegaafde kinderen veel van de gevoeligheid en gaven van hun kinderen in henzelf.
Bougainville de Rozentuin is een ontmoetingsplaats voor hoogsensitieve kinderen en hun ouders, waardoor er meer begrip en erkenning ontstaat voor ieders hooggevoeligheid.

Hoogsensitieve en hoogbegaafde kinderen

Veel kinderen die ik ontmoet in Bougainville de Rozentuin zijn naast hoogsensitief, ook vrij begaafd op verschillende gebieden in hun leven.
Hoogsensitieve en hoogbegaafde kinderen spiegelen hun ouders om meer uit zichzelf te halen en met hernieuwde belangstelling naar hun kinderen te kijken. In individuele of familie consulten, zowel voor kinderen als voor de ouders, wordt stilgestaan bij de specifieke hooggevoeligheden van de gezinsleden en krijgt de specifieke hooggevoeligheid of begaafdheid van het kind de aandacht die het nodig heeft. Het kind staat centraal en door naar het kind en de vraag van het kind te luisteren, ervaren zowel de kinderen als hun ouders geleidelijk aan meer rust en balans in hun leven.
Eventuele onverwerkte zaken of nare ervaringen die kinderen hebben meegemaakt worden in een ander licht gezien, bijvoorbeeld door ze te tekenen of aan te raken met behulp van EMDR (Eye Mouvement Desensitization Reprocessing).

Werkwijze Bougainville de Rozentuin

Als je voor het eerst in de Rozentuin komt, stel ik mijn hart open voor wie je bent, wat je nodig hebt en waar je naar verlangt. Samen kijken we hoe het is met je hooggevoeligheid en eventueel met de hooggevoeligheid van (een van) je ouders. Hoogbegaafdheid krijgt speciale aandacht waar nodig.
Ik luister naar je dromen en je wensen voor de toekomst, de gevoeligheden waar je tegen aanloopt in het hier en nu en eventuele angsten en/of nare ervaringen in het hier en nu of uit het verleden.
Samen kijken we hoe je je wensen kunt verwezenlijken en hoe je je angsten kunt gaan loslaten. Indien gewenst betrekken we je ouders bij dit proces, soms ook door eigen angsten of ervaringen onder ogen te zien en te gaan verwerken. Zo ontstaat er meer helderheid in het gezin.

Intuïtie oefeningen, helend tekenen, mandala tekenen en emdr

Intuïtie oefeningen, helend tekenen en/of mandala tekenen helpen kinderen en eventueel hun ouders om je lichaam, je ziel, je hart en je geest op elkaar af te stemmen en beter in balans te krijgen. Het gevolg is dat je rustiger wordt van binnen, steviger op je benen komt te staan, vrolijker wordt en weer lekker in je vel komt te zitten. Kortom, je weet beter om te gaan met je hooggevoeligheid en specifieke begaafdheden beter te gebruiken.
Als je nare ervaringen hebt meegemaakt, kan EMDR (Eye Mouvement Desensitization Reprocessing) je helpen om de beelden die je soms nog achtervolgen los te laten en je verdriet te verwerken.
Doel van de intuïtieve kindtherapie is dat je weer geniet van je leven, steviger in je schoenen staat en meer haalt uit je hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid.

Workshops hoogsensitiviteit en mandala tekenen

Bij de Workshops Hoogsensitiviteit en Mandala Tekenen ontmoeten kinderen en ouders elkaar in een veilige omgeving, waar respect en creativiteit voor ieders unieke geaardheid in de ruimste zin van het woord voorhanden zijn. Kinderen en/of hun ouders stellen hun hart meer open voor elkaar en ontmoeten elkaars specifieke talenten of kwetsbaarheden in wederzijds vertrouwen.
In kleine groepjes werken kinderen en ouders aan het beter aarden van hun gevoeligheden en ontdekken zij hun kunstzinnig vermogen, bijvoorbeeld door het tekenen van een intuïtieve of hartchakra mandala. Juist waar kinderen met elkaar of met hun ouders samen werken ontstaat een nieuwe verbinding die helend werkt op de algehele gezondheid en het welzijn van de kinderen.

Individueel consult, familie consult of workshop

Voor het maken van een afspraak voor een individueel consult voor je kind, of voor een consult samen met je kind of deelname aan een workshop ben je van harte welkom om mij te bellen of te mailen via 050 5352775 of barbara@praktijkbougainville.nl. Ik ben lid van het NIP en de NVPA.

KINDEREN ZIJN VAN HARTE WELKOM BIJ BOUGAINVILLE DE ROZENTUIN!

naar boven